img img img img

De verbetercirkel

Plannen (bepalen van de gewenste output, de norm)
In de plan- of onderhandelingsfase wordt een plan opgesteld waarin opgenomen is welke resultaten je wilt bereiken en hoe je dat wilt doen. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele kaders die als randvoorwaarden aan het proces zijn gesteld. Elk resultaat wordt precies gedefinieerd en aan de hand van prestatie-indicatoren gemeten. De doelstellingen zijn vanuit het belang van verschillende belanghebbenden (management, aandeelhouders, medewerkers, klanten, maatschappij) opgesteld en er wordt geprobeerd daarin evenwicht te verkrijgen? Zijn er voldoende middelen zoals geld of opleiding beschikbaar?

plannen » uitvoeren » evalueren » bijstellen

img
img
""
img img
img
contact home